Любим продукт

Bone Compression Kit е разработен за безопасна работа при синус лифт и поставяне на импланти в мека кост тип Д3 и Д4. Лесната процедура на компресиране на костта позволява по- добро имплантиране, по- добра инициална стабилност и превенция на резорбцията.
Предимства:
-    Атравматична остеотомия
-    Повишаване на костната плътност
-    Повишаване на инициалната стабилност
-    Прецизен контрол на експанзията
Конвексен компресиращ остеотом-  4 пъти
Конкавен остеотом- 3 пъти

Bone Compression Kit е специално проектиран, за да бъде в помощ на оралния хирург в повишаването на костната плътност.
Индикации за употреба:

•    При процедури на закрит синус лифт, в случаи, при коитонивото на костта в латералната максила е между 7 и 10мм
•    Употребата на остеотомите зависи от типа кост
•    Ръчния контрол на остеотомите редуцира до минимум риска от перфорация на синуса.
•    Лазерна маркировка показва височините от 8, 10, 13мм

Начини на приложение:
1.    Ръчно
2.    С тресчотка
3.    Машинно


Конвексен компр. остеотом  - 4 пъти
Конкавен остеотом- 3 пъти
Адаптер за мотор- дълъг
Адаптер за мотор- къс
Адаптер за тресчотка- дълъг
Адаптер за тресчотка- къс
Пилотна фреза 2мм
Тресчотка

Синус лифт

Хирургична последователност
Таблица

Поддръжка
Дезинфекция
-    Потопете в дезинфектант инструментите веднага след употреба;
-    Използвайте само одобрени реагенти;
-    Спазвайте препоръките на производителя относно концентрацията и времето на третиране.
Почистване
-    Отстранете всички остатъци;
-    Използвайте ултразвук;
-    Използвайте анти- корозивни материали;
-    Отстранете остатъците от дезинфектанта под  течаща вода;
-    Използвайте дестилирана вода, за да предотвратите появата на петна.
Сушене
Сушете само с:
-    Въздух под налягане;
-    Горещ въздух;
-    Абсорбираща хартия.
Контролен преглед
-    Осъществете визуален контрол;
-    Отстранете повредените инструменти
Обърнете внимание на:
-    Счупени остриета;
-    Подвити инструменти;
-    Корозия
Стерилизация
-    Всички части от комплекта подлежат на стерилизация;
-    Използвайте само стерилни инструменти
Съхранение
-    Съхранявайте в сухи, защитени от запрашаване места;
-    Съхранявайте на места, недостъпни за деца.

Download