Биоматериали

4BONE е синтетичен костозаместващ продукт. Съдържа 60% хидроксилапатит /HA/ и 40% Бетатрикалциев фосфат /βТСР/. НА е възможно най-близкия до естествения състав на човешката кост материал. В химично отношение, НА е калциев фосфат. βТСР е производно на НА с по-бърза резорбция. По своята природа, 4BONE подпомага регенерацията на костната тъкан. Той се интегрира по време на естествения процес на регенерация на човешката кост. 4BONE е остеокондуктивен костозаместващ материал с оптимизирана морфология, създаваща идеални условия за нарастване на новата кост.

 


Спецификация и размери

Синтетичен Bi-Phasic Calcium Phosphate 70% Порьозност 2/3 макро
1/3 микро
Пълна Резорбция
Роля на опорно скеле Биосъвместим и Остеогенен Костна Регенерация Над 600 публикации

 

 

Пртокол на работа

Хидратиране Вариант 1: с NaCl Хидратиране Вариант 2: с кръв

Отстраняване на излишната течност

Аплициране с шприца