Биоматериали

Hypro-Oss е лиофилизиран говежди композит от хидроксилапатит и ателоколаген тип I, който е предназначен за реконструкция на костни дефекти.

СЪСТАВ: 70% хидроксилапатит Ca5(PO4)3(OH) и 30% ателоколаген тип I с говежди произход и размер на гранулите 0,5-1мм и 1-2мм.

За разлика от доминиращите на пазара сходни продукти, производството на Hypro-Oss изключва свръх прегряване, което е предпоствка за по-бързото разграждане на хидроксилапатита и заместването му с костна структура. В ядрото на всяка гранула от костозаместителя е инкорпориран ателоколаген, ускоряващ процеса на остеогенеза, което го прави уникален и без аналог на денталния пазар.

Hypro-Oss е наличен в следните разновидности:

1. 0,5сс - с размер на гранулите 0,5-1мм;

2. 1,00сс - с размер на гранулите 1-2мм.